Marina Tuần Châu, Đảo Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long

0915955939