Phường Trần Hưng Đạo

 
Chi tiết liên hệ

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Hạ Long, 200000
Phone: +84915955939
Phí giờ làm việc

 • Nhận xe: 0 VND
 • Trả lại: 0 VND
Phí sau giờ làm việc

 • Nhận xe: 0 VND
 • Trả lại: 0 VND
Giờ kinh doanh

 • Mondays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Tuesdays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Wednesdays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Thursdays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Fridays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Saturdays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 • Sundays: 7:00 sáng - 7:00 chiều
 
datepicker
datepicker
0915955939