Moonbay, Phường Hồng Hà, Hòn Gai, Thành phố Hạ Long

0915955939