Marina Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

0915955939